Ceníky výkonů

Ceny lékařských výkonů
nehrazených pojišťovnami

 • vstupní a výstupní vyšetření do zaměstnání

300,00 Kč

 • řidičský průkaz / vč. prohlídky po 60. roce

300,00 Kč

 • profesní průkazy

300,00 Kč

 • vyšetření sportovců

300,00 Kč

 • první vyšetření ke zbroj.průkazu

400,00 Kč

 • kontrolní vyšetření ke zbroj průkazu

250,00 Kč

 • vyšetření pro lázně u samoplátce

300,00 Kč

 • zdravotní průkaz /bez pom.vyšetření/

200,00 Kč

 • vyplnění oznámení úrazu pojišťovně

100,00 Kč

 • bodové posouzení prac.úrazu

80,00 Kč

 • podání žalosti do LDN

100,00 Kč

 • výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádaní.

100,00 Kč

 • lékařské potvrzení

50,00 Kč

 • žádost o sociální dávky

50,00 Kč

 • žádost do domova důchodců

300,00 Kč