Prováděná vyšetření

Interní ambulance:

 • široká diferenciální diagnostika bolestí na hrudi, dušnosti, kolapsových stavů
 • diagnostika a terapie poruch srdečního rytmu
 • diagnostika a terapie ICHS, péče o pacienty po IM a kardiologických výkonech
 • indikace k invazivním a neinvazivním kardiologickým vyšetřením
 • diagnostika a terapie hypertenze
 • terapie diabetu
 • komplexní péče o nemocné s onemocněním vnitřních orgánů
 • EKG vyšetření
 • předoperační vyšetření
 • ambulantní infuzní terapie
 • 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (TK holter)
 • EKG Holter- 24 hodinové monitorování srdečního rytmu 

Ambulance praktického lékaře:

 • základní komplexní vyšetření zdravotního stavu pacienta
 • preventivní prohlídky
 • očkování proti tetanu, nepovinná a dobrovolná očkování
 • úkony nad rámec hrazených služeb dle aktuálního ceníku
 • další výkony dle dohody